GÖNÜL DOSTLARI.....

 

 

 

Eski bir yerleşim birimi olan Şemdinli'de Sümerler, Urartular ve Asurlar 'ın uzun süre yaşadıkları anlaşılmıştır. Bölge, daha sonra Med'ler, Babil'ler,Pers'ler, Makedonya'lılar ve Silveskoslar 'ın eline geçti. Hz. Ömer döneminde Müslüman birliğine katılan Şemdinli, Yavuz Sultan Selimin 1514 Çaldıran Seferi'nden sonra Osmanlı egemenliğine girmiştir.

1.Dünya savaş ’ında defalarca Rus işgaline uğrayan ilçemiz, 1917 tarihinde keşif  kolları kuvvetlerimiz tarafından kurtarılmıştır.

1926'da yapılan Ankara Antlaşması'yla Musul ve Hakkari'nin beş bölgesi sınır dışı kaldı. Nihayet Çölemerik, Çal (Çukurca). Gever. (Yüksekova), Şemdinan (Şemdinli) ilçelerinden meydana gelen Hakkari vilayeti kuruldu. Cumhuriyet Döneminde bir süre Van vilayet içinde kaldı. 4 Ocak 1936 tarihinde Hakkari tekrar vilayet olunca Şemdinli ilçesi de Hakkari'ye bağlanmıştır.

       

 

Şemdinli'nin toplam nüfusu 1997 sayımına göre 39.447'dir toplam nüfusun 12.133' ü ilçe merkezinde.27.314' ü köylerde yaşamaktadır. Şemdinli 'nin 22 köyü ve 77 mezrası bulunmaktadır. Derecik 'ten başka beldesi yoktur.

          

 

Şemdinli'nin yüz ölçümü 1652 Km2 olup rakımı 1406 'dir. İlçenin doğusunda İran, güneyinde Irak ve kuzeyinde de Yüksekova ilçesi vardır. Kuytu ve ormanlık bir derede bulunan Şemdinli tamamıyla dağlıktır. İklim bakımından yazları sıcak, kışları kar yağışlı ve ılımandır.

 

Şemdinli, sanayi bakımından gelişmemiştir. En önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Ayrıca Şemdinli, balı, ceviz ve tütünüyle meşhurdur.

 

 

Şemdinli tarihi eserler bakımından oldukça zengindir.

                                                   TARİHİ YERLERİ      

 

1-Kayme sarayı      2-Kelat sarayı       3-Taş köprü

 

Kayme Sarayından Bir Görünüm

 

Taş Köprüden Bir Görünüm

 

Tarihi Mezar Ve Türbeler

1-Seyit Abdullah-ı Şemdinli Türbesi   2-Seyit Taha-i Hakkari Mezarlığı

 

Kilise Ve Konaklar

1-Darareş (kara kilise) kilisesi             2-Yıkık Konak

                                                                          

Şemdinli Balı 

 

 

İlimize has Şemdinli balı diğer kesimlerde olduğu gibi  insan bünyesini rahatsız edici hiç bir özelliği taşımamaktadır. Antiseptik ve antitoksin özelliği vardır. Saf çiçek tozundan alındığı ve katkısız olduğu için mide, kalp, karaciğer, Şeker hastalığı, kemik hastalıkları ve hatta kanseri iyi edici  özellikleri, bulunmaktadır.

 

 

Arı için gerekli olan polen ve nektar kaynakları oldukça fazladır. Ormanlık alanda bulunan söğüt, yabani yonca, elma, armut, alıç, erik, geven, kır çiçekleri ile ekilen yonca ve tütün çiçeklerinde fazla miktarda bulunan nektarda bulunan nektar. Balın kalitesini daha da yükseltmektedir. Öncelikle Şemdinli ilçesinde kara kovan ile yapılan arıcılık 1968 yılında sonra yerini fenni arıcılığa  bırakmıştır.1970 yılında 40 ton olan bal üretimi en verimli yılını 1986 yılında yaşamıştır 1986 yılında sonra bal üretimi ile kovan  sayısında düşüş görülmüştür.

Tarım Müdürü Mücahit Yeşil'in Şemdinli Balıyla ilgili yazısı: Devamı

 

 

 

 

 

Şemdinli Tütünü

 

         Şemdinli ilçemizde tütün akim tarihçesi bilinmemekle birlikte ilk ekim 19.yüzyılın başlarında yörede yaşayan Nasturiler zamanında yapılmıştır. Bu ekim dar alanı kapsamaktaydı. Yapılan tütün ekimi kapalı ekonomi kapsamında ancak ekicinin ihtiyacını karşılayacak düzeydeydi. Daha sonra 1936 yılında Şemdinli ilçe olduktan sonra tüm köy ve mezralarda geniş kapsamlı ekime başlandı. Ayrıca tütün üretimi de ticari amaçla yapılmaya başlandı. Yıllarca yöre halkının tek geçim kaynağı olma özelliğini korudu Ancak tütün ekiminde 1976 yılından sonra düşüş görülmeye başlandı. 1986 yılına kadar bu yörede üretilen tütün Tekelce alınıp bitlis ilindeki sigara fabrikasında işlenmekteydi. Şemdinli tütünü özellikle kireç ve azotça orta potasyon ca zengin killi,kumlu,tınlı,hafif veya nötr topraklarda iyi yetişir, bitki boyu 60-100 cm kadardır.Yapraklar gövde üzerinde dik durumdadır. Dik Yapraklar karınlı çap oranları artar. Dir Yapraklar(Dipaltı) küçük orta yapraklar(analar) büyük uç yaprakları ise küçüktür.

         Şemdinli tütünü belirgin özelliklerden dolayı Osmanlı padişahları ve saray halkının tütün ihtiyacı büyük miktarda Şemdinli ilçesinde üretim tütünlerden karşılanmaktaydı.

        En büyük özelliği içimi çevreye verdiği tatlı kokudur. Ne varki gün geçtikçe üretimi azalmaktadır.

 


counter

Sitede ara

© 2009 All rights reserved.